Servische spar

Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)

Rasnaam Selectie Leverancier Beschikbaar vanaf BIO/Demeter
Picea omorica; 2/1: 15-30 Fair Trees 24-3-2021
Picea omorica; 2/2: 20-40; 25-50; 30-60 Fair Trees 24-3-2021
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *