Toegankelijkheidsverklaring

Privacyverklaring, cookies en bereikbaarheid website

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt Naktuinbouw de beschikbaarheid bij van biologisch uitgangsmateriaal op deze website.

Privacy
Een privacyverklaring vindt u niet op deze website omdat wij niet om (persoonlijke) gegevens vragen.

Cookies
De website Biodatabase laat geen cookies achter op de apparatuur van bezoekers zoals op een computer, smartphone of tablet. Dat is de reden dat u geen cookieverklaring op deze website vindt.

Bereikbaarheid
Naktuinbouw en de samenwerkende partners wil dat iedereen deze website goed kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet goed bereikbaar of niet goed te lezen is? Dan kunt u dit aan ons melden.
De overheid spreekt hier ook wel over de toegankelijkheid van de website. De eisen zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet bereikbaar of onduidelijk blijkt? Neem dan contact op.