Wanneer ontheffing aanvragen

U kunt ontheffing aanvragen bij Skal wanneer:

1. Er van een gewas geen enkel ras op de biodatabase staat vermeld en het gewas niet op categorie 3 wordt genoemd.
2. Het gewas waarvoor u ontheffing aanvraagt op categorie 2 staat en geen enkele leverancier biologisch uitgangsmateriaal voor zaaien/planten kan leveren, terwijl u dat wel tijdig hebt besteld.
3. Het gewas waarvoor u ontheffing aanvraagt op categorie 2 staat, het gevraagde ras niet in de biodatabase staat en geen van de rassen die wel in de biodatabase staan, geschikt zijn voor uw  productie.
4. Het ras wordt gebruikt voor onderzoek, tests in kleinschalige veldproeven of voor instandhouding van het ras, waarmee het Ministerie van LNV heeft ingestemd.
5. Het ras waarvoor u ontheffing aanvraagt is opgenomen in de flexibiliseringsregeling. Lees verder….

Er gelden aanvullende regels voor:
Aardappel
Fruitbomen en onderstammen
Plantgoed aardbei
Sla

Ga naar de website van Skal om ontheffing aan te vragen.

Ontheffingen verleend in:

2020
• 2022