Annex landbouwgewassen (alle teelten)

 

Geldig vanaf 1-1-2019

Categorie 1
Nationale Annex 
(geen ontheffing mogelijk voor gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal)

Categorie 2
(ontheffingsaanvraag nodig indien gangbaar uitgangsmateriaal gebruikt wordt)

Categorie 3
(algemene ontheffing voor gangbaar uitgangsmateriaal)

Aardappel:
Alle subgewassen

Granen:
Boekweit1
Haver
Spelt 
Winterrogge
Wintertarwe
Wintertriticale
Zomergerst
Zomertarwe

Groenbemesters:
Alexandrijnse klaver
Bladrammenas
Gele mosterd

Japanse haver
Perzische klaver
Phacelia1
Zomerwikke

Grassen:
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Rietzwenkgras
Timothee gras

Voedergewassen:
Luzerne
Maïs (snij-en korrel)
Rode klaver
Suikerbieten
Witte klaver

Mengsels:
Alle mengsels met gewassen van categorie 1 en  met gewassen  van categorie 2 waarvan de  rassen biologisch beschikbaar zijn.

Granen
Wintergerst3

Groenbemesters:
Bladkool
Bladrogge
Incarnaat klaver2

Grassen:
Beemdlangbloem
Festulolium3
Gekruist raaigras3
Kropaar
Westerwolds raaigras

Voedergewassen:
Esparcette/Steenklaver
Lupine - blauw
Wintererwten
Zomererwten
Zomerveldbonen4
Zonnebloem

Granen:
Durumtarwe
Zomertriticale
Zomerrogge
Sorghum

Groenbemesters:
Bladraap/raapzaad4
Daikon (tillage radish)
Ethiopische mosterd
Gingelikruid
Malva
Serradelle

Grassen:
Hardzwenkgras
Roodzwenkgras
Veldbeemdgras

Voedergewassen:
Lupine, geel, wit
Soja
Voederbieten
Winterveldbonen4
Winterwikke
 

Overige gewassen:
Bloemenmengsels voor
    akkerranden
Wilde Cichorei
Deder (huttentut)
Duizendblad
Grote pimpernel4
Hennep
Koolzaad
Honingklaver
(Moeras)rolklaver
Ondergrondse klaver
Squarrosum klaver
Wondklaver
Paardenbloem
Smalle weegbree
Vlas
Wilde peterselie4

Deze gewassen zijn van categorie 2 naar categorie 1 gegaan omdat het aanbod is toegenomen of voldoende bleek te zijn.
2 Deze (sub)gewassen zijn van categorie 1 teruggeplaatst naar categorie 2 omdat het aanbod afgenomen of onvoldoende bleek te zijn.
3 Deze gewassen zijn van categorie 3 naar categorie 2 gegaan omdat er biologisch aanbod is.
4  Dit zijn nieuwe (sub)gewassenVoor meer informatie over de Annex kunt u contact opnemen met Bionext.