Annex landbouwgewassen (alle teelten)

 

Geldig vanaf 1-1-2021

Categorie 1
Nationale Annex 
(geen ontheffing mogelijk voor gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal)

Categorie 2
(ontheffingsaanvraag nodig indien gangbaar uitgangsmateriaal gebruikt wordt)

Categorie 3
(algemene ontheffing voor gangbaar uitgangsmateriaal)

Aardappel:
Alle subgewassen

Granen:
Boekweit
Haver
Spelt 
Winterrogge
Wintertarwe
Wintertriticale
Wintergerst1
Zomergerst
Zomertarwe

Groenbemesters:
Alexandrijnse klaver
Bladrammenas
Gele mosterd
Incarnaat klaver
Japanse haver
Perzische klaver
Phacelia
Zomerwikke

Grassen:
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Rietzwenkgras
Timothee gras

Voedergewassen:
Luzerne
Maïs (snij- en korrel-)
Rode klaver
Suikerbieten
Wintererwten1
Witte klaver
Zonnebloem (overig)

Mengsels:
Alle mengsels met gewassen van categorie 1 en  met gewassen  van categorie 2 waarvan de  rassen biologisch beschikbaar zijn.


Grassen:
Beemdlangbloem
Festulolium
Gekruist raaigras
Westerwolds raaigras

Voedergewassen:
Esparcette
Lupine - blauw
Zomererwten
Zomerveldboon

Granen:
Durumtarwe
Zomertriticale
Zomerrogge
Sorghum

Groenbemesters:
Bladraap/raapzaad/bladkool2
Bladrogge
Daikon (tillage radish)
Ethiopische mosterd
Gingelikruid
Malva
Serradelle

Grassen:
Hardzwenkgras
Kropaar
Roodzwenkgras
Veldbeemdgras

Voedergewassen:
Lupine, geel, wit
Soja
Voederbieten
Winterveldboon
Winterwikke

Overige gewassen:
Bloemenmengsels voor
    akkerranden
Wilde Cichorei
Deder (huttentut)
Duizendblad
Grote pimpernel
Hennep
Koolzaad
Honingklaver
(Moeras)rolklaver
Ondergrondse klaver
Squarrosum klaver
Wondklaver
Paardenbloem
Smalle weegbree
Vlas
Wilde peterselie
Zonnebloem
      (als snijbloemen)

Deze (sub)gewassen zijn van categorie 2 naar categorie 1 gegaan omdat het aanbod is toegenomen of voldoende bleek te zijn.
2 Bladkool is van categorie 2 naar categorie 3 gegaan en toegevoegd aan bladraap/raapzaad omdat dit synoniembenamingen zijn voor hetzelfde gewas.Voor meer informatie over de Annex kunt u contact opnemen met Bionext.