Esparcette

Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)

Rasnaam Selectie Leverancier Beschikbaar vanaf BIO/Demeter
Esparcette/Steenklaver: momenteel geen aanbod beschikbaar tbv Biodatabase 28-2-2022
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *