Beemdlangbloem

Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)

Rasnaam Selectie Leverancier Beschikbaar vanaf BIO/Demeter
Laura Ten Have Seeds B.V. 19-7-2021
Minto Pelgrum Vink Materialen B.V. 1-8-2020
Pardus Zaadhandel Neutkens B.V. 29-1-2021
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *