Westerwolds raaigras

Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)

Rasnaam Selectie Leverancier Beschikbaar vanaf BIO/Demeter
Lemnos Zaadhandel Neutkens B.V. 4-2-2019
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *