Westerwolds raaigras

Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)

Rasnaam Selectie Leverancier Beschikbaar vanaf BIO/Demeter
Andrea Pelgrum Vink Materialen B.V. 1-8-2020
Lemnos Zaadhandel Neutkens B.V. 4-2-2019
Lemnos Pelgrum Vink Materialen B.V. 1-8-2020
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *