Bonenkruid - Industrie

Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)

Rasnaam Selectie Leverancier Beschikbaar vanaf BIO/Demeter
Bonenkruid industrie: onvoldoende materiaal beschikbaar tbv Biodatabase 1-1-2014
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *

Bonenkruid - Verse markt

Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.

Rasnaam Selectie Leverancier Beschikbaar vanaf BIO/Demeter
Bohnenkraut Saturn Bingenheimer Saatgut AG 7-1-2021
Einjahrig De Bolster B.V. 1-1-2014
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *