Zoete aardappel (Bataat)

Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)

Rasnaam Selectie Leverancier Beschikbaar vanaf BIO/Demeter
- Biological Youngplants 1-1-2017
Beauregard Improved Carel Bouma 1-1-2021
Indosweet Carel Bouma 1-1-2021
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *