Wortel

Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)

Rasnaam Selectie Leverancier Beschikbaar vanaf BIO/Demeter
Dolciva Bingenheimer Saatgut AG 29-10-2018
Flakkese 2 De Bolster B.V. 1-1-2014
Miami Bejo Zaden B.V. 24-8-2015
Nantaise amélioreé 2 Bingenheimer Saatgut AG 7-1-2021
Napoli Bejo Zaden B.V. 24-8-2015
Octavo Hazera Seeds B.V. 13-11-2019
Oxhella Bingenheimer Saatgut AG 29-10-2018
Robila Bingenheimer Saatgut AG 1-1-2014 Ja
Rodelika Bingenheimer Saatgut AG 1-1-2014 Ja
Solvita Bingenheimer Saatgut AG 12-2-2016
Speedo Hazera Seeds B.V. 13-11-2019
Yellowstone Bejo Zaden B.V. 12-10-2021
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *