Meloen - bedekte teelt

Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)

Rasnaam Selectie Leverancier Beschikbaar vanaf BIO/Demeter
Murrmel Bingenheimer Saatgut AG 12-2-2016 Ja
Petit Gris de Rennes Bingenheimer Saatgut AG 29-10-2018
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *

Meloen - open teelt

Dit is een categorie 3 (sub)gewas. Voor dit gewas geldt een algemene ontheffing, er behoeft geen ontheffing te worden aangevraagd voor de teelt van gangbaar uitgangsmateriaal.

Rasnaam Selectie Leverancier Beschikbaar vanaf BIO/Demeter
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *