Witte kornoelje 'Sibirica'

Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)

Rasnaam Selectie Leverancier Beschikbaar vanaf BIO/Demeter
Cornus alba L. 'Sibirica' - maat C7,5 - leeftijd 2j Faassen Plants 1-9-2023 Ja
Geef middels deze knop aan dat dit ras niet meer te verkrijgen is *