Winter triticale en winter tarwe terug naar categorie 2

9 November 2016

Het aanbod winter triticale en winter tarwe blijkt dit jaar niet toereikend te zijn. Het ministerie van EZ  heeft daarom toestemming gegeven om winter triticale en winter tarewe van de Nationale Annex (categorie 1) terug te plaatsen naar categorie 2.

Dit betekent dat er een ontheffingsaanvraag nodig is voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal.