Haver rood terug naar categorie 2

11 augustus 2017

Het aanbod haver blijkt dit jaar niet toereikend te zijn. Het ministerie van EZ heeft daarom toestemming gegeven om haver van de Nationale Annex (categorie 1) terug te plaatsen naar categorie 2. Dit betekent dat er een ontheffingsaanvraag nodig is voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal.